Ochrana osobních údajů

DATA JOBS CZ s.r.o se zavazuje, že bude zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu se zákony České republiky.

Vaše osobní data využíváme podle potřeby:

  1. pro vytvoření a udržení zaměstnaneckého nebo pracovního poměru s vámi,
  2. pro vyhodnocení Vaší vhodnosti pro pozici,
  3. pro osobní rozvoj a za účelem výběru a ohodnocení,
  4. abychom vás mohli informovat o službách, které poskytujeme.

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasím s tím, aby společnost DATA JOBS CZ s.r.o. se sídlem A. Barcala 404, 370 05 České Budějovice, IČ: 60850639, zpracovávala mnou poskytnutá osobní data a údaje pro účely výběrového řízení při obsazování pozice na kterou jsem poslal/a životopis nebo za účelem registrace do interní databáze, a to výlučně v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Dále souhlasím s tím, aby tyto údaje výše uvedená společnost uchovávala nejdéle po dobu 1 roku a využila je pouze v rozsahu pro personální účely nebo zasílání vhodných nabídek zaměstnání.


Dále prohlašuji, že si jsem vědom svých oprávnění, zejména:

-    právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům,
-    právo požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti,
-    právo požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
-    právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
-    právo na přenositelnost svých osobních údajů,
-    právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
-    právo podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Správce je oprávněn svoji politiku ochrany osobních údajů pozměnit tak, aby odrážela její aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny o ní bude uchazeč o zaměstnání vyrozuměn.

Společnost DATA JOBS CZ s.r.o. prohlašuje, že získané osobní údaje poskytnuté životopisem budou použity pouze v rozsahu určeného pro výběrová řízení při vyhledávání uchazečů o zaměstnání. Dále prohlašujeme, že údaje uchováme v databázi nejdéle po dobu 1 roku ode dne převzetí životopisu.

Písemné odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním údajů zasílejte do sídla společnosti formou doporučeného dopisu nebo mailem na lad@datajobs.cz. Vaše ochrana údajů je zajištěna zákonem o Ochraně osobních údajů a směrnicemi Rady EU.

Aktuality

Svářeč CO2 - Regensburg (DE)
Hledáme svářeče CO2 do firmy u Regensburgu. Nabízíme 12,50 € brutto / hod a hrazené ubytování. Jedná se o menší firmu, která dělá repasy obaloven (sila, míchačky na asfalt), také zábradlí apod.. Info pro uchazeče: stačí základní kurz, měl by umět koutové sváry a stoupačky. Pracuje se tam 40 hod / týden.

Wir suchen noch dringend einen Elektriker für Verkabelung von Kühlmöbel im Werk.
Hallo, wir suchen noch dringend einen Elektriker für Verkabelung von Kühlmöbel im Werk! Arbeitsort ist 30 km von Linz entfernt! Stundenlohn 16,029 Euro + 26,40 Diäten, Nächtigung wird von uns bezahlt!

Wir suchen noch 6-8 Schlosser (Revisionsarbeiten im Chemie Park Linz)
Hallo, Für Revisionsarbeiten im Chemie Park Linz suchen wir noch 6-8 Schlosser. Die gut Deutsch sprechen und bereits bei solchen Abschaltungen dabei waren! 14 Euro + 26,40 Unterkunft wird bezahlt!